keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Nordisk Kurs 2014 i Trondheim 30.6.- 4.7.2014: Dannelse og digital visualisering

Kunst og design i skolen inviterer til engasjerende forelesninger og spennende arbeid i ulike workshop. Gjennom forelesninger og praktisk arbeid med 3D-program og 3D-print, digital mønsterbygging og tegning på nettbrett skal vi reflektere, utforske muligheter og arbeide med nye didaktiske digitale utfordringer. Hvordan kan vi utvikle redskaper og metoder til å implementere og kommunisere via digitale medier med hensyn til kunst, design og arkitektur? Et viktig mål er at arbeidet på verkstedene skal føre til didaktiske refleksjoner og gode undervisningsopplegg i skolen.

Vi skal besøke NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet der vi vil få omvisning på institutt for produktdesign. Vi får omvisning i Nidarosdomen samt i Nidarosdomens restaureringsverksteder.
  • Sted for kurset vil være Thon Hotel Prinsen, Kongens gate 30, 7012 Trondheim.
  • Deltakerpris med innlosjering i enkeltrom: NOK 7 450
  • Deltakerpris med innlosjering i dobbeltrom: NOK 6 325
Påmelding: kontor@kunstogdesign.no. Følg med på Kunst og design i skolens nettsider for fortløpende informasjon. Påmeldingsskjema blir lagt ut.

NK13: FÅGEL, FISK, FJÄLL OCH FALLGROPAR - kreativitet, innovation och entreprenörskap


Sammanlagt 90 bildkonstlärare från hela Norden (inklusive Grönland) samlades i Torshamn på Färöarna för att delta i Nordisk Kurs 2013 den 30.6 - 6.7. Kursplatsen, Skolehjemmet, låg på en blåsig sluttning. Byggnaden fungerar under läsåret som ett skolhem för pojkar. Vi hade en magnifik utsikt över staden Torshamn, havet och några öar. Dimman låg ofta så tät att man knappt uppfattade horisonten så varje solig och klar dag var en välkommen överraskning. Vi hade många tillfällen att promenera, ofta i motvind. Vinden vände ideligen och vandringen till och från byn förlängdes många gånger i och med att man lätt gick vilse bland de pittoreska små husen.

Föreläsningarna, målnings- och skulpturverkstäderna hölls på Skolehjemmet medan foto- och filmverkstäderna höll till i en skolbyggnad halvvägs ner till centrum. Litografiverkstaden  hade utrymmen i Steinprintverkstaden nere vid hamnen. Där avslutades också kursen den sista kvällen med en verkligt läcker och riklig festmiddag som Torshamns kommun bjöd på. Verkstäderna leddes av kända färöiska konstnärer och lärare: Rannva Mortensen (målning), Brandur Patturson (skulptur), Frida Brekku (litografi), Ingi Joensen (fotografi) och Elin Hentze (film). Den teoretiska biten av kursen inleddes av två danska föreläsare Lars B. Goldsmith (Dansk Industri) och Lars Geer Hammershöj (Danmarks Pedagogiske Universitet) som talade om innovation, kreativitet och entrepenörskap. Firouz Gaini från Färöarna föreläste om den färöiska ungdomskulturen. Ungdomarna på öarna kombinerar färöiska traditioner med globala influenser:”folkdräkten är hip på Färöarna”! 
 

Konstnärerna presenterade sig och sina arbeten. Vi fick även se exempel på filmer och musikvideon producerad på Färöarna. Knud Erik Christensen och Henrik Marxen från Danmark gav såväl teoretiska som praktiska exempel på hur man kan föra in innovation och entreprenörskap i undervisningen. Camilla Wu från Lunds Universitet berättade om sin syn på undervisning och den kreativa processen med teoretiska och visuella exempel.Vi bjöds på två längre utfärder. Första kvällen vandrade vi 10 km uppför och längs med närmaste fjäll för att besöka Kirkjebö, en historisk sevärdhet. Utfärden avslutades med mat och dryck i ett hem som också fungerade som ett museum fullt av möbler och vardagsföremål från svunna tider. På onsdagen då solen sken och temperaturen nådde kring 13 grader gjorde vi en heldagsutfärd med bussar mellan öarna genom undervattens- och bergstunnlar. Utfärden gav oss alla en möjlighet att se lite mer av öarna och att samla material och skisser till våra verkstäder. De färöiska fjällen kantas av ett tätt nätverk av forsar, grönt gräs, kring 80000 får i olika färger, tama gäss, lunnefåglar, måsar och andra havsfåglar. Det djupgröna havet är mäktigt med livsfarliga strömmar och den bredbladiga tjocka tången är något större än den vi är vana med här vid vår finländska kust.

 Av den färöiska filmen ”Barbara” som visades i början av kursen, fick man en bild av hur livet varit förut på Färöarna. Man levde ett strängt och isolerat liv samtidigt som sjöfarten öppnade kontakter till resten av världen. Idag kan vi möta varandra och utbyta tankar så mycket lättare tack vare internet, skype, flyg och andra snabba förbindelser, bara inte storm och dimma hindrar oss!

Kursen gav deltagarna såväl ny och aktuell teori som möjlighet till eget skapande. Friska vindar i form av nya intryck och upplevelser som säkert kan ge medvind för bildkonsten i de nordiska länderna.

 

torstai 10. tammikuuta 2013

NK13: KREATIVITET, INNOVATION, ENTREPRENÖRSKAP

Nordisk Kurs i år 2013 hålls i Torshavn, Färöarna  30.6.-6.7.2013. Tema för kursen är "Kreativitet, innovation och entreprenörskap". Information HÄR.

Du kan anmäla dig till kursen under tiden 15 december 2012 - 15 mars 2013 HÄR.

Kurset arrangeras i samarbete med Føroya Myndlistalærarafelag og Lärarförbundet Ämnesrådet i Bild och Media, SverigeNK12: NORDENS LJUS

Sommaren 2012 träffades ett femtiotal nordiska kolleger (bildkonstlärare men också andra bildkonstintresserade) på Laugar, Island. Temat för sommarens NK12 kurs var "Nordens ljus: ljuset - konsten - sagorna".


NK12 bestod i sin korthet av fyra föreläsningar, tre workshops, en heldags utflykt till kusten, utställningar med presentationer och utvärdering av kursen. Deltagarna hade möjlighet att delta i en workshop, antingen kreativ målning  - med Guðbjörg Lind Jónsdóttir som ledare skapande med olika textila material med Guðrún Gunnarsdóttir  eller naturkonst ute i den isländska naturen  med Ólöf Nordal.

Dagarna och de ljusa sommarnätterna på Island erbjöd kursdeltagarna fina möjligheter att utbytta såväl pedagogiska som praktiska tankar och idéer. Stämningen och gemenskapen var god och många nya kontakter knöts. Man kan enbart konstatera att dylika kulturutbyten mellan de nordiska länderna alltid är givande, inspirerande och framför allt lärorika.
maanantai 30. tammikuuta 2012

NK12: BIRTA NORÐURSINS - NORDENS LYS

Nordisk Kurs i år 2012 hölls på Island 2.-7.7.2012, i Hotel Edda i Laugar i Sælingsdal. Kursens tema är Nordens ljus. Kursen arrangeras av FÍMK - Bildkonstlärarnas förbund i Island. Ytterligare information hittar du här.

Anmälning till NK 2012 per e-post till johing@mi.is före 1. april  2012.
(max pris för kursen 1050 euro/ /930 euro - bekräftades senare)


 

keskiviikko 24. elokuuta 2011

NK11 - SERIER OCH ANIMATION I UNDERVISNINGEN


Varje sommar ordnas Nordisk Kurs, NK, för bildkonstlärare och andra intresserade i ett nordiskt land. Under sommarkurserna ordnas föreläsningar, workshops, besök och guidade turer kring ett bestämt tema. Kursen ordnas i månadsskiftet juni-juli då skolorna avslutat sitt läsår i samtliga nordiska länder.

I Filippa Hellas serieworkshop
Sommaren 2011 ordnades kursen i Finland. Kursen arrangerades av Kuvataideopettajat ry – Bildkonstlärarna rf. Med anledning av den finländska seriens 100 års jubileum valdes som tema för årets kurs: Serier och animation i undervisningen.

Kursen ordnades på Oriveden Opisto 27.6-1.7.2011. Sammanlagt fyra dagar med undervisning, tre dagar med föreläsningar och workshops samt en utfärdsdag. Som undervisningsspråk användes svenska och engelska.

Under sin föreläsning klargjorde redaktör Ville Hänninen över de Nordiska seriernas situation idag. Serierådet Leif Packalén berättade och visade å sin sida hur man gör serier på gräsrotsnivå  (deltagarna fick Leif Packaléns och Sharad Sahrmas bok Grassroots comics - a development communiation tool) och konstnären Antonia Ringbom konstaterade under sin föreläsning att allt kan animeras!

I Vappu Rossis serieworkshop
Samtliga deltagare deltog under kursen i tre olika workshops, en per dag. Konstnärerna Petra Bergström, Filippa Hella och Heidi Lunabba introducerade kursdeltagarna i serieteckningen. Medan deltagarna tillsam- mans med konstnärerna Gun Holmström och Vappu Rossi fick pröva på att göra animation med enkla medel.

Under kursens traditionella utfärdsdag gjordes ett besök till Mänttä. Dagen inleddes med ett besök på Serlachius-museer. På konstmuseet Gösta sågs en samling med verk kring temat skogen samt en utställning över museets egna konstskatter. På det historiska museet Gustaf kunde besökaren också beundra museipedagogiken. Under eftermiddagen sågs högklassig inhemsk och estnisk samtidskonst på Mänttä Art Festival. De lokala guiderna var professionella!

På Rönni danslav
Utöver undervisningen är också den gemen-
samma fritiden en viktig del av sommarkursen. Under kvällarna ordnades friare program då kursdeltagarna hade möjlighet att umgås och lära känna varandra. Det gjordes promenader till den närbelägna badstranden och besök på en bar i äkta finsk ”kaurismäkianda”. Under kvällsutfärden till Rönni danslav fick många deltagare möjlighet att ta sig en svängom i den varma sommarnatten. Också bastubadande och korvgrillning stod på programmet.

Som arrangörer fick Bildkonstlärarna ett gott betyg för kurshelheten. Språket är inte ett problem när intresset är gemensamt! Det som gav deltagarna mest svettskov under kursen i 2011 var det varma sommarvädret. Ett varmt tack till alla deltagare!

BILDER:
Allmänna bilder om kursen
Animation -workshops
Serier -workshops
Superheroes -workshops
Mänttä exkursion
Avslutningfest


NK11 ordnades med stöd av:

http://www.nordiskkulturfond.org/Din%20stoette/~/media/4960786A46664B6EBB63C25252C76EB9.ashxhttp://www.kulturfonden.fi/Site/Widget/Editor/686/files/LOGO%202009/logorodw.jpg
http://www.tjs-opintokeskus.fi/easydata/customers/opintokeskus/files/Kulttuuri/tjs_opintok.jpg